صادرات و واردات هوایی کالاها چیست؟

مشتریان
مشتریان حمل و نقل هوایی چه کسانی هستند؟
دسامبر 26, 2019
تفاوت فریت بار و کارگو
دسامبر 26, 2019
صادرات و واردات

صادرات و واردات بار هوایی

صادرات و واردات هوایی کالاها چیست؟

به همه ی کالاهایی که با مجوز گمرک های کشور مبدا به خارج از کشور و از خارج از کشور به کشور مبدا جابه جا می شود.صادرات و واردات هوایی گفته می شود.

انجام مراحل ترخیص کالاهای وارداتی و هم چنین صدور کالا از کشور مطابق قانون امور گمرکی و دستورالعمل اجرایی آن وابسته به تنظیم اظهارنامه گمرکی و ارائه آن به گمرک است.

مالک موظف می باشد که اسناد لازم اعم از سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و دیگر مجوزهای لازم را مانند مجوزهای مورد نیاز که قوانین و مقررات مربوطه مشخص نموده است به اظهارنامه اضافه نماید.

به همه ی کالاهایی که با مجوز گمرک های کشور مبدا به خارج از کشور و از خارج از کشور به کشور مبدا جابه جا می شود.صادرات و واردات هوایی گفته می شود.

کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می شود:

1.کالاهای مجاز:کالاهایی که برای ارسال آن ها نیاز به کسب مجوز نمی باشد کالاهای مجاز گفته می شود.

2.کالاهای مشروط: کالاهایی که برای صادر و وارد شدن آن ها به مجوز از سازمان های دولتی نیازمند می باشد و این موارد اعم از کتاب،فیلم،نوار،نشریات و آثار فرهنگی هنری می باشد.

3.کالاهای ممنوع الصدور: کالاهای ممنوع الصدور کالایی می باشد که به سبب قانون و شرع مقدس ممنوع می باشد.

صادرات و واردات قطعی کالا چیست؟

منظور از صادرات قطعی صادرات و واردات انواع کالا از کشور مبدا به کشورهای دیگر جهت فروش یا مصرف می باشد.

به صورت عمومی صادرات از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات معاف است.هزینه های تشریفات گمرکی و فرودگاهی مشمول صادرات هوایی کالا می شود.این هزینه ها دربردارنده تخلیه و بارگیری،برگه بهداشت،آزمایش،انبارداری و…….می شود.

مالک کالا به منظور صادرات و واردات قطعی از گمرکات فرودگاه های کشور باید اسناد ذیل را هماراه خود داشته باشد و ارائه دهد:

1.قبض انباری که کالا در محوطه گمرک تحویل داده شده است ارائه گردد.

2.مجوز صدور کالا جهت کالاهای مشروط در صورت نیاز ارائه گردد.

3.گواهی بهداشت اعم از مواد غذایی و کشاورزی ارائه گردد.

4.گواهی استاندارد ارائه گردد.

5.فاکتور فروش صادراتی(INVOICE) ارائه گردد.

6.صورت بندی عدل بندی (PACKING LIST) ارائه گردد.

7.در صورت نیاز اصل و رونوشت وکالت نامه از صادر کننده ارائه گردد.

8.از مالک کالا معرفی نامه رسمی ارائه گردد.

9.اسناد دیگر اعم از حسب تشخیص گمرکات،به عنوان مثال آنالیز آزمایشگاهی ارائه گردد.