تفاوت فریت بار و کارگو

صادرات و واردات
صادرات و واردات هوایی کالاها چیست؟
دسامبر 26, 2019
بسته بندی
خدمات بسته بندی
دسامبر 26, 2019

jet airplane in close-up landing in storm, square frame

تفاوت فریت بار و کارگو

اشخاصی که قصد دارند به کشورهای دیگر مسافرت طولانی و یا مهاجرت داشته باشند می توانند بارها و لوازم مورد نیاز خود را با استعمال از شرکت هایی که فریت می باشند و بار هوایی حمل می کنند به کشور مقصد بفرستند.به این گونه از بارها که ماهیت تجاری ندارند و نوعی بار خصوصی هستند فریت بار می گویند.

هم چنین در حمل و نقل هوایی به جابه جایی کالاهای تجاری میان کشورهای گوناگون کارگو گفته می شود که به وسیله ی هواپیماهای اختصاصی به کشور مقصد فرستاده می شود.

بارهایی که به وسیله ی بازرگانان به شرکت های هواپیمایی به منظور ارسال به کشور مقصد داده می شود با بار فریت شده مسافران متمایز است.

شرکت پرشین کارگو آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.