فریت بار مسافری از پایانه بار هوایی (کارگو ترمینال)

  فریت بار هوایی

  فریت بار هوایی

  فریت بار :

  کارگو ترمينال فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان مکاني است که جهت فريت بار اضافه بار مسافري، لوازم منزل مهاجرين و ارسال بار تجاري جهت صادرکندگان کالا در نظر گرفته شده است.

  «تعريف فريت بار مسافري»

  فريت بار (فريت مسافري) به حمل بار هوايي مسافرين و مهاجرين گفته ميشود که هزينه آن به مراتب کمتر از جريمه اضافه بار همراه مسافر است.

  شرکت خدمات بار هوايي «پرشين کارگو» چگونه ميتواند به کاهش هزينه فريت بار کمک کند؟

  «پرشین کا رگو» نماینده رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی ماهان، هواپیمایی قطر، هواپیمایی ترکیش، هواپیمایی امارت، هواپیمایی سلامایر، هواپیمایی کویت و هواپیمایی لوفتهانزا . نماینده انحصاری شرکتهای هواپیمایی تایلند (Thai Airways)، هواپیمایی KLM ، هواپیمایی ایر فرانس، هواپیمایی اطلسگلوبال و هواپیمایی ا وکراین (UIA) در ایران میباشد و به خوبی میتواند از ظرفیت موجود در قسمت بار هواپیماییهای ذکر شده استفاده نماید و با کمترین هزینه ممکن، بار شما را در ا سرع وقت به مقصد مورد نظرتان برساند.

  براساس آمار ا رائه شده از سوی خطوط مختلف شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی، همواره به عنوان پرفروشترین شرکت حمل و نقل بینالمللی بار هوایی در کشور و امینترین برای شرکتهای همکار و مشتریان خود ایفای نقش نموده است