باسکول
در این پایانه کلیه امکانات به روز و کامل جهت توزین انواع بار و صدور قبض باسکول با اتصال به سامانه گمرک فراهم گردیده است.

 باسکول جاده ای 50 تنی :
این باسکول زمینی و از نوع دیجیتال می‌باشد و جهت تعیین وزن بار، وسایل نقلیه سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 باسکول صنعتی 2 تنی دیجیتال:
این باسکول جهت توزین بار با دقت بالا جهت توزین بار‌های سبک و حساس می‌باشد.