گواهی مبداء


آنچه میبایست درباره گواهی مبداء بدانید

 
گواهی مبداء چیست؟

گواهی مبدا سندی بین المللی است که اتاق بازرگانی هرکشور، برای کالاهای صادراتی، صادر می نماید. این سند، محل (کشور) ساخت کالای مورد نظر را گواهی می‌نماید. خریدار در مقصد، برای ترخیص کالا از گمرک به این گواهی نیاز دارد؛ لذا این گواهی به همراه سایر مدارک برای خریدار ارسال می‌گردد. مرجع صدور گواهی مبدا در جمهوری اسلامی ایران; اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تشخيص ضرورت صدور گواهی مبدا برای يک کالای صادراتی، برعهده اتاق بازرگانی نيست؛ بلکه تنها واردکننده کالا است که می‌داند که آيا در عمل نيازی به دريافت اين گواهی وجود دارد يا خير. برای اطلاعات بیشتر، صفحه گواهی مبداء را مشاهده فرمایید.


صدور و چاپ آنلاین گواهی مبدا
خدمتی نوین درپایانه بار هوایی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

با تمهیدات فراهم شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان با استقرار میز مربوطه در محل پنجره واحد پایانه بار هوایی اصفهان، این امکان فراهم گردید که برای اولین بار در ایران، فرایند صدور گواهی مبدا برای کالا های صادراتی از کشور، با کمترین زمان و بدون نیاز به حضور درخواست کننده در محل اتاق و نیز حضور کارشناس اتاق بازرگانی در محل پایانه، گواهی مبدا با هدایت اتاق بازرگانی صادر و چاپ میگردد.

در این خدمت نوین، درصورت نیاز به صدور گواهی مبداء، لازم است درخواست خود را توسط کانتر مربوطه در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ثبت و پس از تکمیل مراحل، بارگذاری مدارک و انجام پرداخت ها با هدایت اتاق بازرگانی، گواهی مبدا به صورت آنلاین و در محل خود پایانه بار هوایی اصفهان واقع در پنجره واحد، توسط چاپ گرهای مخصوص چاپ گردیده و در خدمت اعضاء محترم اتاق بازرگانی جهت صادرات قرار می گیرد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با صدور آنلاین گواهی مبداء در کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان، با ما تماس بگیرید:

5010 27 35 31 98+ 5011 27 35 31 98+

نمونه گواهی مبداء