حمل هوایی کالای خطرناک

حمل هوایی کالای خطرناک از پایانه بار فرودگاه اصفهان

کالای خطرناک در حمل هوایی چیست؟


در صنعت حمل هوایی، برای احتراز از بروز حوادث و سوانح هوایی، از حمل کالاهایی که در طبقه بندی سازمان هوانوردی جهانی (IKAO) به عنوان کالای خطرناک دسته بندی شده اند، ممانعت بعمل می‌آید. این کالاها که در 9 دسته ی کلی طبقه بندی میشوند، موادی هستند که حمل هوایی آن ها سلامت افراد، اموال و ایمنی پرواز را در معرض خطر قرار می‌دهد.
حمل هوایی اینگونه مواد طبق قوانین و مقررات جهانی خاصی انجام میشود که مشرح این قوانین را میتوانید در مقاله ی حمل هوایی کالای خطرناک در سایت شرکت پرشین کارگو، مطالعه نمایید.

دسته های 9 گانه ی این کالاها بدین عناوین میباشد:

  • ۱-مواد منفجره
  • ۲-گازهای قابل اشتعال
  • ۳- مایعات قابل اشتعال
  • ۴- اجسام قابل اشتعال
  • ۵- مواد اکسیدکننده
  • ۶-مواد مسری
  • ۷-اسیدها
  • ۸- مواد رادیواکتیو
  • ۹- مواد متفرقه دیگر مانند مغناطیس- باطری- محصولات پلیمری- یخ خشک