بازرسی بار

بازرسی محموله های فریت و صادرات توسط دستگاه ایکس ری


بازرسی دقیق بار توسط دستگاه ایکس ری در پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان


کلیه ی بارهای صادراتی و مسافری به خارج از کشور ، در پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ، توسط پلیس فرودگاه ، با دستگاه X-RAY بازرسی میشوند. چنانچه قصد صادرات بار و یا فریت بار مسافری داشته باشید، شرکت پرشین کارگو در پایانه بار فرودگاه اصفهان آماده ی پذیرش بار شما میباشد.