انبار عمومی


انبار عمومی پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان


محوطه عملیاتی پایانه بار فرودگاه اصفهان، شامل انبار قرنطینه صادرات و فریت بار مسافری به مساحت 500 متر مربع میباشد. این انبار کاملاً پیشرفته، مجهز، استاندارد و ایمن بوده و در آن، دو انبار یخچالی هم تعبیه شده است . یک انبار سردخانه ای زیر صفر به وسعت 200 متر مربع و یک انبار سردخانه بالای صفر به وسعت 200 متر مربع.

این انبار مجهز به تجهیزات کامل و به روز انبارداری ، و همچنین امکانات لود و جابجایی زمینی بار شامل تجهیزات فرودگاهی میباشد.