کالای خطرناک (DG)

Promotional Gifts
ژانویه 3, 2020
فریت بار هوایی
فریت بار مسافری از پایانه بار هوایی (کارگو ترمینال)
دسامبر 31, 2019
DG

کالای خطرناک

ارائه کلیه خدمات مربوط به کالای خطرناک ازجمله : بسته بندي کالاي خطرناک طبق قوانين یاتا، ارسال و حمل کالای خطرناک، ترخیص و تحویل درب کارخانه چه در ایران چه در خارج از کشور