خدمات

دسامبر 18, 2019
امنیت و سرعت

امنیت و سرعت

هدف اصلي ما اين است که با ارسال سريع و مطمئن کالا، ارتباط طولاني مدت با مشتريان خود بر قرار نماييم. ما مي توانيم مشاور خوبي […]
دسامبر 18, 2019
حمل و نقل حیوان زنده

حمل و نقل حیوان زنده

حمل تخصصی حیوان زنده (اسب، گوسفند، گاو، جوجه یک روزه، سگ، گربه، پرنده و…)    گاهاً ضرورت ایجاب می کند مشتریان نیاز دارند حیوانات زنده و […]
دسامبر 31, 2019
لوازم شخصی

لوازم شخصی

لوازم شخص شامل هر نوع وسیله و یا ملزوماتی است که هر فرد برای ادامه ی زندگی درهر کشوری نیاز دارد و با توجه به شرایط […]
دسامبر 31, 2019
حمل محمولات مختلف

حمل محمولات خوراکی

Perishable Goods حمل محمولات مختلف از قبیل ماهی زنده، میگو، میوه های تازه، سبزیجات، فراورده های لنبی، مواد غذایی تازه، داروها، قطعات صنعتی و صنایع دستی […]